MATERIALS CARE GUIDE ANIMAL WELFARE MINIMUM REQUIREMENTS SOURCING FUNCTIONALITIES ABOUT

MINIMUM REQUIREMENTS

Vi opretholder et minimumskrav til tøjets indhold, så vi kan imødekomme produktkravet. Medmindre fibrene grundet kvalitetsproblemer ikke understøtter en høj procentdel af de foretrukne materialer (læs nærmere nedenfor), er minimumskravet til indhold af et foretrukket materiale til et BESTSELLER-mærke, der skal kunne gøre krav på produktet, mindst 50 %. Dette kan være en blanding af to eller flere materialer, så længe de tilsammen udgør mindst 50 %.

ØKOLOGISK BOMULD (MIN. 50 %)

Økologisk bomuld dyrkes med metoder og materialer, der reducerer den negative påvirkning af miljøet uden giftige pesticider eller kunstgødning, hvilket forbedrer jordbundens sundhed og beskytter biodiversiteten. Men bortset fra de åbenlyse miljømæssige fordele ved økologisk dyrket bomuld bidrager fraværet af farlige kemikalier også til at forbedre arbejdsmiljøet for den lokale landmand. Vores mål er at indkøbe 100 % af vores bomuld fra foretrukne alternativer (Better Cotton, økologisk eller genanvendt bomuld) i løbet af 2022, og i løbet af 2025 vil vi indkøbe 30 % fra økologisk bomuld.

Vores mindstekrav er 50 % ELLER 20 % økologisk bomuld, hvis det kombineres med mindst 30 % af andre mærkevarede eller certificerede fibre.

GENANVENDT POLYESTER (MIN. 50 %)

Genanvendt polyester er et syntetisk materiale, der er fremstillet af forbrugs- eller post-industrielt affald så som kasserede plastflasker, brugt tøj af polyester eller stofrester fra produktionen. Det indsamles, vaskes, trevles, forarbejdes og til sidst spinnes det til nye polyesterfibre, der kan bruges til at fremstille nye beklædningsgenstande. Brugen af genanvendt polyester reducerer vand- og energiforbruget i tøjproduktionen og genbruger værdifulde ikke-vedvarende, udvundne materialer. I 2025 vil vi indkøbe 50 % af vores polyester fra genanvendt polyester eller andre ansvarlige alternativer.

Vores mindstekrav er 50 % ELLER 20 % genanvendt polyester, hvis det kombineres med mindst 30 % af andre mærkevarede eller certificerede fibre.

KEMOFIBRE AF CELLULOSE (MIN. 50 %)

Kemofibre af cellulose (”man-made cellulosic fibres”, MMC) inkluderer fibre som viskose, lyocell og modal. Disse er fibre, der er fremstillet af træmasse. De er vaskbare, bløde, glatte og har stor potentiale til at blive et foretrukket materiale frem for petroleumsbaserede fibre. For at minimere forureningen fra produktionen og sikre, at forarbejdningen ikke bidrager til skovrydning, øger vi indkøbet af foretrukne MMC-fibre, primært fra leverandøren LENZINGTM.

Foretrukne MMC-fibre stammer fra certificerede, bæredygtigt forvaltede skove og forarbejdes i et lukket produktionssystem, hvor vand og kemikalier/opløsningsmidler genbruges. Foretrukne MMC-fibre understøttes af verificerede data om den reducerede påvirkning, og de er sporbare. I 2022 vil 100 % af vores kemofibre af cellulose blive indkøbt i overensstemmelse med branchens bedste praksis som f.eks. Forest Stewardship Council (FSC).

Vores mindstekrav til alle MMC-fibre er 50 % ELLER 30 %, hvis de kombineres med mindst 20 % af andre mærkevarede eller certificerede fibre.