MATERIALS CARE GUIDE ANIMAL WELFARE MINIMUM REQUIREMENTS SOURCING FUNCTIONALITIES ABOUT

ANIMAL WELFARE

Hos NAME IT og BESTSELLER lægger vi vægt på at værne om dyrevelfærd. Vi kræver, at alle materialer fra dyr, der anvendes i vores produkter, kommer fra dyr, der behandles humant og i overensstemmelse med dyrevelfærdslove og -anbefalinger. Vi accepterer under ingen omstændigheder, at dyr påføres lidelser ved fremstillingen af vores produkter.