VILLKOR OCHBESTÄMMELSER FÖRKUNDKLUBBEN

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER SAMT SEKRETESSPOLICYFÖR CUSTOMER CLUB.

VILKA ÄR VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNAFÖRREGISTRERINGSRABATTEN?

Rabatten kan endast användas i webbshoppen ominget annat anges ibekräftelsemailet. Rabatten kan inte användas med andra kampanjer,rabatter eller presentkort. Rabattkoden kan inte användas förredan gjorda beställningar. Rabatten gäller i tvåmånader efter det datum då rabattkoden utfärdades.Rabatten fördelas proportionellt på alla varor ibeställningen som omfattas av kampanjen (exklusive fraktkostnader).

VILKA ÄR VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA FÖRKUNDKLUBBEN?
Dessa villkor gäller för vår kundklubb. Det ärgratis att bli medlem i kundklubben och du förbinder dig inte tillnågot. Du kan gå ur när du vill. Du måstevara minst 16 år för att bli medlem i vår kundklubb. Omdu är yngre än 16 år kan du bli medlem i vårkundklubb genom att skicka en bekräftelse som är undertecknad aven av dina föräldrar eller vårdnadshavare tillcustomerservice@bestseller.com. Genom att registrera dig går du med påatt BESTSELLER A/S (Fredskovvej 5, 7330 Brande, Danmark, CVR 88216512), BESTSELLERHandels B.V. (Sint Jorissteeg 2, 1012 XV Amsterdam, Holland, CVR 59896604) och VILAA/S (Stilling Kirkevej 10, Stilling, 8660 Skanderborg, Danmark, CVR 67756819)(härefter kallade “BESTSELLER-företag”)får skicka marknadsföringsmaterial till dig. Ditt samtyckeomfattar marknadsföringsmaterial från det märke duanmält dig till och dess undermärken och vart och ett av demärken du senare väljer via din kundklubbsprofil.

Våra marknadsföringsmaterial skickas viae-post, SMS, MMS, brev och sociala medier såsom Facebook, Instagram osv.och är relateradetill:

  • Vårt aktuellaoch framtida produktutbud, inklusive kläder, skor, väskor,accessoarer, textilier, heminredning, design, leksaker, tidningar ochliknande
  • Erbjudanden, reor,tävlingar samt evenemang och andra marknadsföringsinitiativfrån våra online-butiker och butiker eller vårapartnerbutiker.
  • Information om varor somdu har lagt till på din önskelista via ditt kundkonto hos dinonlinebutik eller som du har lagt i dinonlinekundvagn.

Dessutom accepterar du att detta samtycke kananvändas för att skicka dig förfrågningar omatt uppdatera ditt samtycke för att inkludera andra relevanta produkter,varumärken, affärspartners ellerkommunikationssätt.

Du kan avregistrera dig från enBESTSELLER-kundklubb när du vill och återkalla ditt samtycke tillatt ta emot marknadsföringsmaterial genom att följainstruktionerna i de meddelanden vi har skickat till dig och kontakta osspå customerservice@bestseller.com eller skicka in ett kontaktformulär som du hittarHÄR. Vi ber dig att vara medveten om att om du har registreratdig för att ta emot information om flera märken, kommeråterkallandet av ditt samtycke gällande ett märke inteatt omfatta samtycket för de övriga märken duanmält dig till. Du måste därför avregistreradig från varje märke var försig.

DINAPERSONUPPGIFTER
BESTSELLER-företagen är gemensamt personuppgiftsansvariga irelation tillkundklubben.

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med vårgenerella sekretesspolicy, som finns HÄR.

1. Vad används din informationtill?
Vi använder din personliga information för att hanteravår kundklubb och skicka dig marknadsföringsmaterial, inklusivekampanjer, nyheter, inbjudningar osv. För att optimera dinshoppingupplevelse strävar vi efter att skickamarknadsföringsmaterial som passar dina intressen och att skickaskräddarsydda nyhetsbrev som t.ex. födelsedagsgratulationer tilldig.

2. Vilken information behandlar vi omdig?
Vi behandlar den information du tillhandahåller till oss i samband med dinregistrering till en kundklubb och när du uppdaterar din profil. Dettainkluderar ditt namn, e-postadress och ålder samt ditt mobilnummer (om duväljer att ange det).
Vi samlar även in information om dina köp och andra aktiviteter ivåra online-butiker, inklusive varor i din kundvagn eller varorpå din önskelista. Vi samlar in denna information frånBESTSELLER Handels B.V., som ansvarar för vår online-butik.Dessutom mäter vi din aktivitet i samband med mottagandet av våranyhetsbrev.

3. På vilken grund samlar vi in din personligainformation?
Insamlingen av dina personuppgifter bygger på ditt samtycke närdu går med i vårkundklubb.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtyckeeller invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktamarknadsföringsändamål. För att göradetta kan du kontakta osspå customerservice@bestseller.com. Om du gör det kommer vi inte längre attskicka dig marknadsföringsmaterial eller annan information baseratpå ditt samtycke.

4. Vår användning avdatabehandlare
Dina personuppgifter kan komma att överföras till externa partners(databehandlare) som behandlar informationen å våravägnar - till exempel genom att skicka nyhetsbrev till dig eller genom attlagra dina personuppgifter.

Följande databehandlare kan hantera och/ellerlagra dina personuppgifter i länder utanförEU/EES:

  • Salesforce.com, USA(dataöverföringen skyddas av EU-kommissionensstandardavtalsklausuler)
  • Facebook, Inc., USA(dataöverföringen skyddas av EU-kommissionensstandardavtalsklausuler)
  • Google, Inc., USA(dataöverföringen skyddas av EU-kommissionensstandardavtalsklausuler)

5. Hur länge lagrar vi dinapersonuppgifter?
Dina personuppgifter raderas när vi inte behöver demlängre och när vi inte längre måste spara demenligt lag.

Om du väljer att lämna vårkundklubb, raderar vi automatiskt all information som vi inte måste sparaenligt lag.

6. Dina rättigheter och rättsmedelosv.
Som registrerad har du vissa rättigheter, t.ex. rätt attfå tillgång till den information vi har registrerat omdig.
Du kan läsa mer om dina rättigheter och eventuellarättsmedel i vår allmännaintegritetspolicy.